Kerkdienst 27 september 2020 Kerkdienst 27 september 2020
Liturgie voor de kerkdienst op zondag 27 september 2020 kunt u hier downloaden
Voor het beluisteren van de dienst klik op onderstaande link:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11166 

 
 
Gebruiksplan Gebruiksplan

Gebruiksplan in coronatijd voor de Gereformeerde kerk Sellingen V2.0

Voor het gebruik van de kerk en de Hoeksteen is een gebruiksplan opgesteld.
U kunt de het bestand hier downloaden.
 
Gedicht van Harold  Gedicht van Harold 
Ineens ben ik in tranen.
Voel ik me alleen en maakt de
uitzichtloosheid me gek.
Grijpt de angst me naar de keel.

Op andere momenten ben ik positief.
Zie ik wat het ons brengt.
Hoe we dit op de een of andere manier
nodig hadden.

De wereld die steeds harder draaide.
Het milieu dat schreeuwde om aandacht.
Mensen die schreeuwden om rust.

En nu lijkt het alsof de natuur
aan de rem heeft getrokken.
Aan de noodrem.
Alles komt tot stilstand.


 
lees meer »
 
Gebed vanwege het coronavirus Gebed vanwege het coronavirus
Lieve God,
Wat moeten we ervan denken
nu het coronavirus zo dichtbij is gekomen
en er al zoveel mensen in ons land besmet zijn?
We willen vertrouwen dat het goed komt.
We willen onszelf en anderen niet bang maken.
We willen realistisch blijven, en verstandig zijn met hygiëne.
Maar we voelen ook onze kwetsbaarheid.
We voelen de ongrijpbaarheid
en de grilligheid van het virus dat om zich heen grijpt.
Sommigen noemen het een hype
en het lijkt ineens over niks anders te gaan.
God geef ons open ogen om al het nodige te doen,
en de durf om te doen wat we niet hoeven te laten.
Geef wijsheid aan onze artsen en verpleegkundigen,
onze bestuurders en wetenschappers.
Geef vertrouwen in hun kunde.
Geef geloof in een goede afloop.
Geef verbondenheid met wie het allerkwetsbaarst zijn,
en met hen die door andere ziekten zich kwetsbaar voelen.
Ons leven is uit en in uw hand.
Behoed ons en bewaar ons.
Amen
 
Concept beleidsplan Protestantse Gemeente te Sellingen Concept beleidsplan Protestantse Gemeente te Sellingen

In ‘Verbonden met de kerk’ nr. 10 van 10 juli jl. schreven we dat het de bedoeling is dat het beleidsplan met de afzonderlijke gemeenten zal worden besproken. Het concept van het beleidsplan is inmiddels klaar om met de gemeenten te bespreken. Dit zullen we, in verband met de corona-pandemie, zo nodig in twee kleinere groepen doen. U kunt het hier downloaden.

Het is dus de bedoeling dat beide kerken dit document afzonderlijk met de gemeente zullen bespreken. Deze besprekingen zullen voor onze eigen gemeente plaatsvinden in de kerkzaal. In verband met de corona-beperkingen mogen we slechts een beperkt aantal mensen tegelijkertijd toelaten. Afhankelijk van het aantal mensen dat aan de bespreking mee wil doen, zullen we één of twee gemeenteavonden beleggen. Hiervoor zijn 7 en zo nodig 8 september a.s. gereserveerd. Om te voorkomen dat de groep te groot wordt (corona!) zal men zich voor deze bespreking moeten aanmelden.

Aanmelden gemeenteavond

In verband met de corona-pandemie moeten we weten hoeveel mensen de gemeenteavond over de bespreking van bovenvermelde stukken willen bezoeken. In principe gaan wij uit van één avond, nl. maandagavond 7 september a.s. Alleen als de groep écht te groot wordt zullen we ook op dinsdagavond 8 september bij elkaar komen. U zult zich dus wel even moeten opgeven!

Graag ontvangen wij uw aanmelding via email (scribagks@gmail.com. Als u geen email hebt of als u dit lastig vindt, dan kunt u zich ook telefonisch opgeven bij Henny de Haan (tel. 0599-322055) of bij Henk Blaauw (tel. 0624990582). U geeft zich dus op voor de maandagavond. Wij verzoeken u ook even aan te geven of u, voor het geval de groep te groot wordt, evt. ook op de dinsdagavond 8 september kunt.

 
Mededeling van de kerkenraad Mededeling van de kerkenraad

 

Aan de leden van de Gereformeerde Kerk,

Datum: 13 maart 2020

Wij kregen gisteren een brief van de Classis van onze kerken waarin onder meer het volgen-de staat:

Advies van de PKN:

Gezien de maatregelen vanuit de overheid (donderdag 12 maart 15.15 uur) raden wij gemeenten aan om alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te lasten. Ook als dat om kerkdiensten gaat. Deze maatregel geldt tot en met 31 maart 2020. Ds. René de Reuver leidt op zondag 15 maart op NPO 2 (tijdstip nog onbekend) vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk een korte meditatie ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door kunnen gaan. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.

lees meer »
 
Solid Kids Solid Kids

We lezen het verhaal van Mozes terug naar Egypte (Exodus 4, vanaf vers 18) uit de Kinderbijbel. Het verhaal dat Mozes samen met Aaron aan de Farao ging vragen of zijn volk mee mocht, terwijl hij wist dat het heel moeilijk zou worden.  De Farao liet hen ook nog onnodig heel lang wachten... Daarna bespreken we alle emoties die Mozes en Aaron gehad zouden hebben. In het gesprekje komt de vraag of de kinderen weleens een vraag aan hun ouders of juf/meester hebben gesteld waarvan ze dachten dat het niet zou mogen, maar toch gingen vragen. Dat herkenden de kinderen wel. Een van de kinderen vertelde dat ze graag een pony wilde en dat papa gelijk nee zei, maar dat ze later toch als verrassing een pony had gekregen.

    

 

We waren het erover eens dat de Farao gemeen was en Mozes en Aaron bewust aan het pesten was door hen zo lang te laten wachten. Hun geduld werd wel op de proef gesteld… Na het verhaal hebben het projectlied gezongen en tot slot deden we een spellencircuit. Deze bestond uit allerlei spelletjes waar je geduld voor nodig bent; de toren van Pisa beklimmen, glazen stapelen, een weg van dominostenen opzetten en een kerk bouwen van magneetstaafjes. De kinderen waren allemaal goed bezig en erg geduldig.

Vjera Graber en Gerlinde Heun

 
Nota Kerk 2025 Nota Kerk 2025Nota Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg

Het geloof en de geloofsgemeenschap zijn belangrijker dan de organisatie van de kerk. Het gaat niet om het regelen, maar om geloven. Toch lijkt de organisatiestructuur soms de inhoud in de weg te zitten. Die geluiden hoort de synode vanuit het land. Als reactie daarop is de nota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg’ geschreven.

lees meer »
 
Meer over ons… Meer over ons…

Kennismaken?

Onze kerk wil een gastvrije kerk zijn. Dat betekent dat iedereen van harte welkom is bij onze zondagse kerkdiensten en bij de andere activiteiten die wij organiseren. Een overzicht daarvan kunt u op deze website vinden.
De Gereformeerde Kerk Sellingen is een kleine, maar actieve gemeente. Veel leden vervullen een rol in het laten reilen en zeilen van de gemeente..

lees meer »