Inspiratie-stiltemoment 11 december

Inspiratie-stiltemoment 11 december

De afgelopen keer had ons inspiratie-stiltemoment als thema: God heeft kleur bekend.
Dat was naar aanleiding van het volgende gedicht.
 
God heeft kleur bekend
 
God schiep hemel en aarde
en al hetgeen er bestaat
Hij schiep ook de mens
en Hij gaf hem de heerschappij
over hetgeen Hij geschapen had
 
Hij schiep alzo
het rode levensbloed
de oranje horizon
de gele zon
de groene aarde
de blauwe hemel
de turkoois oceanen
de violette ziel
Hij bracht alle kleuren samen
in de regenboog
en alzo verbond Hij de hemel en de aarde
 
Hij schiep daarna de mensen
in alle fleuren en kleuren
en plaatste ze op de aarde
opdat zij allen gekleurd
met elkander zouden samenleven
 
God heeft alzo kleur bekend
en Hij heeft mij Zijn kleur gegeven
 
Dichter Dew Rambocus

 

Het volgende inspiratie-stiltemoment is op maandag 11 december om 19 uur in de Gereformeerde Kerk. We gaan dan verder met het thema: God heeft kleur bekend. Het is dan in de adventstijd en dan kijken we naar de kleur paars. In bovenstaand gedicht wordt paars aangeduid als de violette ziel.
Zo willen we proberen de komende keren rond een bepaalde kleur een inspiratie-stiltemoment te houden.   
 
Ineke, Louisa en Henny
 

 
Periodieke giften leiden tot meer inkomsten Periodieke giften leiden tot meer inkomsten


Aangepaste versie geplaatst op 25-02-2017
De meeste gemeenteleden schenken regelmatig een bijdrage aan de kerk in de vorm van de vaste vrijwillige bijdrage en de bijdrage voor de ZWO. Ook kopen veel mensen collec- temunten om op die manier het aftrekbare bedrag aan giften voor de fiscus hoger te laten uitvallen.
In deze tijd van het invullen van uw aangiftebiljet inkomstenbelasting willen wij u weer eens wijzen op de mogelijkheid om uw giften aan de kerk als aftrekpost op te voeren. In dit kader kunnen we onderscheiden:
• de gewone gift
• de periodieke gift

lees meer »
 
Nota Kerk 2025 Nota Kerk 2025Nota Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg

Het geloof en de geloofsgemeenschap zijn belangrijker dan de organisatie van de kerk. Het gaat niet om het regelen, maar om geloven. Toch lijkt de organisatiestructuur soms de inhoud in de weg te zitten. Die geluiden hoort de synode vanuit het land. Als reactie daarop is de nota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg’ geschreven.

lees meer »
 
Meer over ons… Meer over ons…

Kennismaken?

Onze kerk wil een gastvrije kerk zijn. Dat betekent dat iedereen van harte welkom is bij onze zondagse kerkdiensten en bij de andere activiteiten die wij organiseren. Een overzicht daarvan kunt u op deze website vinden.
De Gereformeerde Kerk Sellingen is een kleine, maar actieve gemeente. Veel leden vervullen een rol in het laten reilen en zeilen van de gemeente..

lees meer »