Inspiratiemoment Inspiratiemoment

Op maandag 20 februari is er een inspiratiemoment in de Gereformeerde kerk.
Aanvangstijd is 19 uur en het duurt ongeveer een half uur.
Het thema is dit keer: Hoor, de Heer roept.
Dit hebben we gekozen naar aanleiding van de gelijkenis uit Lucas 14 vanaf : 16.

Roeping van Samuël (1 Samuël 3 : 6 - 12)

Door Joshua Reynolds - Musée Fabre.

 
Resultaat actie! Resultaat actie!

Onderstaande actie heeft een bijdrage opgeleverd van meer dan € 1000,00.
Allen die hebben meegewerkt: Hartelijk bedankt.


Op vrijdagavond 23 december zullen jongeren van Rock Solid en Solid Friends geld inzamelen voor de radio-actie Serious Request.
Dit jaar gaat de opbrengst naar het Rode Kruis om te voorkomen dat er wereldwijd jaarlijks meer dan 900.000 kinderen sterven aan longontsteking.
 
De jongeren gaan eerst langs de deuren om geld in te zamelen. Daarna, om 20.30 uur zullen ze verkleed als kerstman of kerstvrouw een parcours door de Dorpsstraat rennen. Kom naar De Brink, moedig hen aan, geniet van warme chocolademelk en geef een bijdrage voor het goede doel.

 
60 jaar getrouwd 60 jaar getrouwd

Tijdens de dienst van 13 november jl. hebben we gevierd dat Wiebo en Jenny Mellema 60 jaar getrouwd zijn. Een feestelijke dienst waar veel familie, vrienden en bekenden bij aanwezig waren. Nogmaals van harte gefeliciteerd. 
Moldaviëbuffet november 2016 Moldaviëbuffet november 2016

18 november jl. is weer een geslaagd buffet gehouden voor een zeventigtal eters die gezamenlijk € 580,-- bijeen hebben gebracht. Het is bestemd voor het ouderenproject van 'Hart voor Moldavié'. Iedereen, eters en vrijwilligers, hartelijk dank.

 
Missionair werk Missionair werk

EEN MISSIONAIRE RONDE IN DE REGIO 2016-2017
 
Voor iedereen met een missionair hart
 
Missionair zijn begint klein. In het leven van alledag. Thuis, waar generaties hun leven delen, open en eerlijk samen zoeken. In en buiten de kerk, waar mensen in gesprek gaan over hun ideeën en vragen, over hun leven en geloof. Maakt het verschil dat we geloven? Kunnen we het 'handen en voeten' geven, ook in de ontmoeting met mensen buiten de kerk?

lees meer »
 
Nota Kerk 2025 Nota Kerk 2025Nota Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg

Het geloof en de geloofsgemeenschap zijn belangrijker dan de organisatie van de kerk. Het gaat niet om het regelen, maar om geloven. Toch lijkt de organisatiestructuur soms de inhoud in de weg te zitten. Die geluiden hoort de synode vanuit het land. Als reactie daarop is de nota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg’ geschreven.

lees meer »
 
Meer over ons… Meer over ons…

Kennismaken?

Onze kerk wil een gastvrije kerk zijn. Dat betekent dat iedereen van harte welkom is bij onze zondagse kerkdiensten en bij de andere activiteiten die wij organiseren. Een overzicht daarvan kunt u op deze website vinden.
De Gereformeerde Kerk Sellingen is een kleine, maar actieve gemeente. Veel leden vervullen een rol in het laten reilen en zeilen van de gemeente..

lees meer »