Zomeravonddienst Zomeravonddienst

De evangelisatiecommissie uit Sellingen organiseert dit jaar weer een openluchtdienst of zoals ze ook wel genoemd worden, zomeravonddienst. Deze dienst wordt D.V., gehouden op zondagavond 16 Juli om 19.00, op het terrein van het kerkje “Opwaarts”, in de Sellingerbeetse. Bij slecht weer in het kerkje.
 
Voorganger in deze dienst is Ds. Wams en de muzikale medewerking is in handen van een Sax groep van de  muziekvereniging Jeduthun. De dienst is laagdrempelig van opzet zodat de dienst voor iedereen toegankelijk is. Na de dienst wordt u een kopje koffie of thee aangeboden. Voor de kinderen is er een glaasje limonade.
 
Wij hopen dat wij velen van u mogen begroeten tijdens dit samenzijn met elkaar. Een hartelijke groet van de evangelisatie commissie.
 

 
Oproep! Wie doet mee? Oproep! Wie doet mee?

De tweede zaterdag in juli, de achtste, is weer het jaarlijkse schildersfestival in Sellingen.
De gereformeerde kerk zal dan ook weer open zijn voor exposanten en bezoekers.
Een oproep aan alle creatievelingen: Wie wil mee doen aan de expositie?
Fotograferen, quilten, schilderen, wat het ook is meld je aan.
We willen er graag wat moois van maken zodat de bezoekers met plezier naar binnen stappen.

Opgeven kan bij Dik Koopmans, tel. 322589 of Henny de Haan, tel. 322055.

 
Periodieke giften leiden tot meer inkomsten Periodieke giften leiden tot meer inkomsten


Aangepaste versie geplaatst op 25-02-2017
De meeste gemeenteleden schenken regelmatig een bijdrage aan de kerk in de vorm van de vaste vrijwillige bijdrage en de bijdrage voor de ZWO. Ook kopen veel mensen collec- temunten om op die manier het aftrekbare bedrag aan giften voor de fiscus hoger te laten uitvallen.
In deze tijd van het invullen van uw aangiftebiljet inkomstenbelasting willen wij u weer eens wijzen op de mogelijkheid om uw giften aan de kerk als aftrekpost op te voeren. In dit kader kunnen we onderscheiden:
• de gewone gift
• de periodieke gift

lees meer »
 
Missionair werk Missionair werk

EEN MISSIONAIRE RONDE IN DE REGIO 2016-2017
 
Voor iedereen met een missionair hart
 
Missionair zijn begint klein. In het leven van alledag. Thuis, waar generaties hun leven delen, open en eerlijk samen zoeken. In en buiten de kerk, waar mensen in gesprek gaan over hun ideeën en vragen, over hun leven en geloof. Maakt het verschil dat we geloven? Kunnen we het 'handen en voeten' geven, ook in de ontmoeting met mensen buiten de kerk?

lees meer »
 
Nota Kerk 2025 Nota Kerk 2025Nota Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg

Het geloof en de geloofsgemeenschap zijn belangrijker dan de organisatie van de kerk. Het gaat niet om het regelen, maar om geloven. Toch lijkt de organisatiestructuur soms de inhoud in de weg te zitten. Die geluiden hoort de synode vanuit het land. Als reactie daarop is de nota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg’ geschreven.

lees meer »
 
Meer over ons… Meer over ons…

Kennismaken?

Onze kerk wil een gastvrije kerk zijn. Dat betekent dat iedereen van harte welkom is bij onze zondagse kerkdiensten en bij de andere activiteiten die wij organiseren. Een overzicht daarvan kunt u op deze website vinden.
De Gereformeerde Kerk Sellingen is een kleine, maar actieve gemeente. Veel leden vervullen een rol in het laten reilen en zeilen van de gemeente..

lees meer »