Inspriratiemoment Inspriratiemoment


Nog één keer in dit winterseizoen is er een inspiratiemoment.
Deze houden we op maandag 12 maart 's avonds om 7 uur in de Gereformeerde Kerk.
Ook deze keer hebben we een kleur als thema, omdat het in de lijdensweken is hebben we gekozen voor rood.
Rood is de kleur van bloed dat wijst naar het bloed dat Jezus voor ons vergoten heeft.
Maar ook de kleur van liefde: Zo lief had God zijn eigen Zoon....
En de kleur van vuur, hierbij past de Heilige Geest.
Stil zijn, luisteren, kijken en tot rust komen, het kan allemaal tijdens zo'n inspiratiemoment.
Ineke, Louisa en Henny

 
Prijsuitreiking Prijsuitreiking

     

De winnares van de puzzel in het kerstkerkblad van 2017 is Nathalie Dik.
Zij heeft van Nellie van Gulik, in het bijzijn van haar kinderen, de bijbel overhandigd gekregen. De uitreiking vond plaats in De Sprankel, de plek waar de kinderen op zondag bij Rock Solid hun viering hebben.

 
Gezamenlijke gemeenteavond Gezamenlijke gemeenteavond

“Zingen maakt blij”
Wij nodigen u graag uit voor de gezamenlijke gemeenteavond op 19 februari 2018 in de Sprankel te Sellingen.
Het gezamenlijke kerstkerkblad met het thema “Zingen maakt blij” heeft ons geïnspireerd  Henk de Muinck uit te nodigen om deze avond voor ons te verzorgen. Zingen maakt blij, geeft plezier, ontroering en saamhorigheid. Zingen verbindt over de grenzen van woorden en meningen heen, maar geeft ook kracht en troost en energie.


Samen zingen gaat over naar elkaar luisteren, over harmonie, communicatie en samenwerken. Maar plezier in zingen staat voorop.
In 2013 kwam het nieuwe liedboek, zingen en bidden in huis en kerk uit, waarin veel bekende maar ook minder bekende liederen staan die we bijna niet zingen, want onbekend maakt onbemind. Dit is toch wel erg jammer en daarom zal Henk de Muinck ons meer achtergrond-informatie geven over de kerkliederen, het ontstaan en de motivatie van de maker. Het belooft een hele mooie avond te worden waarin luisteren en zingen centraal zal staan. Ook zal mevrouw Henny Schuring met een boekentafel aanwezig zijn.
We rekenen op een grote opkomst en zien u graag op 19 februari.
Jan Engelke Fokkens
Jan Geert Heun
Marchien Smith – Lutjeboer
Jeannet Rouw – van Dalsem

 
Koffiedrinken Koffiedrinken

Het begint inmiddels een traditie te worden: de eerste donderdag van de maand koffiedrinken met elkaar in de Hoeksteen. Een moment waarop iedereen van harte welkom is, gemeentelid of niet, de koffie staat voor iedereen klaar. Om 10 uur is men welkom en tussen 11 en half 12 gaat iedereen weer zijns weegs.
   

lees meer »
 
Periodieke giften leiden tot meer inkomsten Periodieke giften leiden tot meer inkomsten


Aangepaste versie geplaatst op 25-02-2017
De meeste gemeenteleden schenken regelmatig een bijdrage aan de kerk in de vorm van de vaste vrijwillige bijdrage en de bijdrage voor de ZWO. Ook kopen veel mensen collec- temunten om op die manier het aftrekbare bedrag aan giften voor de fiscus hoger te laten uitvallen.
In deze tijd van het invullen van uw aangiftebiljet inkomstenbelasting willen wij u weer eens wijzen op de mogelijkheid om uw giften aan de kerk als aftrekpost op te voeren. In dit kader kunnen we onderscheiden:
• de gewone gift
• de periodieke gift

lees meer »
 
Nota Kerk 2025 Nota Kerk 2025Nota Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg

Het geloof en de geloofsgemeenschap zijn belangrijker dan de organisatie van de kerk. Het gaat niet om het regelen, maar om geloven. Toch lijkt de organisatiestructuur soms de inhoud in de weg te zitten. Die geluiden hoort de synode vanuit het land. Als reactie daarop is de nota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg’ geschreven.

lees meer »
 
Meer over ons… Meer over ons…

Kennismaken?

Onze kerk wil een gastvrije kerk zijn. Dat betekent dat iedereen van harte welkom is bij onze zondagse kerkdiensten en bij de andere activiteiten die wij organiseren. Een overzicht daarvan kunt u op deze website vinden.
De Gereformeerde Kerk Sellingen is een kleine, maar actieve gemeente. Veel leden vervullen een rol in het laten reilen en zeilen van de gemeente..

lees meer »