2 april collecte slachtoffers hongersnood 2 april collecte slachtoffers hongersnood

Door de weinige regenval, de aanhoudende droogte, armoede en andere factoren dreigt hongersnood voor meer dan 20 miljoen mensen. Inmiddels zijn ook waterbronnen opgedroogd en is een groot deel van de oogst mislukt. Hierdoor stijgen de voedselprijzen sterk waardoor reeds gedupeerde gezinnen geen voedsel kunnen kopen. In Zuid-Soedan alleen al leven 5,5 miljoen mensen met honger. 100.000 inwoners van het, door geweld en droogte geteisterde, land dreigen van de honger te sterven. De ramp in Zuid-Soedan is een menselijke ramp door de combinatie van droogte, armoede en gewelddadige conflicten die ervoor zorgen dat hulpverleners bepaalde delen van het land niet goed kunnen bereiken. Kerk in Actie is door haar goede lokale contacten goed in staat hulp te bieden! Maar daarvoor is uw bijdrage van groot belang! Wij hopen te mogen rekenen op uw bijdrage aan de collecte. Klik verder om de presentatie te zien.
 

lees meer »
 
Gemeenteavond 27 maart 2017 Gemeenteavond 27 maart 2017

Hierbij nodigt de kerkenraad u uit voor een gemeenteavond op 27 maart a.s. om 19:30 uur in de Hoeksteen. Vóór de pauze worden de financiën van de kerk en die van de werkgroep Kerk en Samen-leving (voorheen diaconie) behandeld. Ook worden de begrotingen voor 2017 besproken.
De rekening 2016 en begroting 2017 van de kerk kunt u op maandagavond 20 maart a.s. van 19:00 tot 20:00 uur inzien bij Paul Hoomoedt, Dorpsstraat 29. Als u deze stukken graag via e-mail wilt ontvangen, stuur dan even een mailtje naar de scriba Henk Blaauw: . Hij zal u de stukken dan via e-mail sturen.
Tijdens de gemeenteavond zal op iedere tafel één exemplaar van deze stukken liggen.

Na de pauze zal ds. Klaas Meijer met ons in gesprek gaan over het avondmaal. Onder meer de vol-gende vragen zullen aan de orde komen:
* Wanneer vierde u voor het eerst het avondmaal? Wat deed dit met u? Hoe ervaart u de viering nu? Is er verschil ten opzichte van de eerste keer?
* Zou u het missen als u het avondmaal nooit meer zou vieren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat dan?
* Wat vindt u van de stelling van bisschop De Korte dat protestanten zichzelf te kort doen doordat ze slechts enkele keren per jaar het avondmaal vieren?
* Geeft het gebruik van andere zintuigen dan alleen het gehoor een diepere dimensie aan de avondmaalsviering?

U komt toch ook?

 
Inspiratiemoment 10 april Inspiratiemoment 10 april


Vincent van Gogh, De zaaier, 1888, Kröller-Müller Museum, Otterlo

Aan het begin van de stille week hebben we ons volgende inspiratiemoment.
Maandag 10 april om 19 uur in de Gereformeerde kerk.
We laten ons deze keer inspireren door de gelijkenis van de zaaier.
Dit als inleiding op het oratorium ‘De Graankorrel’ dat achter in de Stille week en op Paasmorgen in de Gereformeerde kerk uitgevoerd zal worden door een projectkoor.
In deze periode staan we stil bij sterven en opstaan, net als de graankorrel die door de zaaier in de grond wordt gestopt.

 
Periodieke giften leiden tot meer inkomsten Periodieke giften leiden tot meer inkomsten


Aangepaste versie geplaatst op 25-02-2017
De meeste gemeenteleden schenken regelmatig een bijdrage aan de kerk in de vorm van de vaste vrijwillige bijdrage en de bijdrage voor de ZWO. Ook kopen veel mensen collec- temunten om op die manier het aftrekbare bedrag aan giften voor de fiscus hoger te laten uitvallen.
In deze tijd van het invullen van uw aangiftebiljet inkomstenbelasting willen wij u weer eens wijzen op de mogelijkheid om uw giften aan de kerk als aftrekpost op te voeren. In dit kader kunnen we onderscheiden:
• de gewone gift
• de periodieke gift

lees meer »
 
Moldaviëbuffet succes! Moldaviëbuffet succes!

Het Moldaviëbuffet op vrijdag 10 februari was wederom een groot succes. Niet alleen door de grote opkomst, maar ook vanwege de perfecte kookkunsten van alle vrijwilligers. De keuze was weer reuze! Ook is mooi om te zien hoe snel 'het gezellige restaurant' in een mum van tijd na de maaltijd weer omgebouwd wordt tot kerkzaal. En dan de opbrengst, want daar gaat het ook om: € 644,50 is voor Hart voor Maldavië verdiend. Al met al een prachtig resultaat.
Het volgende buffet is al snel: 31 maart a.s. Er is dan een delegatie van Hart van Moldavië aanwezig. Dus noteer in uw agenda.

 
Missionair werk Missionair werk

EEN MISSIONAIRE RONDE IN DE REGIO 2016-2017
 
Voor iedereen met een missionair hart
 
Missionair zijn begint klein. In het leven van alledag. Thuis, waar generaties hun leven delen, open en eerlijk samen zoeken. In en buiten de kerk, waar mensen in gesprek gaan over hun ideeën en vragen, over hun leven en geloof. Maakt het verschil dat we geloven? Kunnen we het 'handen en voeten' geven, ook in de ontmoeting met mensen buiten de kerk?

lees meer »
 
Nota Kerk 2025 Nota Kerk 2025Nota Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg

Het geloof en de geloofsgemeenschap zijn belangrijker dan de organisatie van de kerk. Het gaat niet om het regelen, maar om geloven. Toch lijkt de organisatiestructuur soms de inhoud in de weg te zitten. Die geluiden hoort de synode vanuit het land. Als reactie daarop is de nota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg’ geschreven.

lees meer »
 
Meer over ons… Meer over ons…

Kennismaken?

Onze kerk wil een gastvrije kerk zijn. Dat betekent dat iedereen van harte welkom is bij onze zondagse kerkdiensten en bij de andere activiteiten die wij organiseren. Een overzicht daarvan kunt u op deze website vinden.
De Gereformeerde Kerk Sellingen is een kleine, maar actieve gemeente. Veel leden vervullen een rol in het laten reilen en zeilen van de gemeente..

lees meer »