Excursie Oranjehotel en Waalsdorpervlakte Excursie Oranjehotel en Waalsdorpervlakte

De inschrijflijst ligt 6, 13, en 20 maart a.s. bij de ingang van de kerk.  U mag zich ook opgeven via het mailadres: excursiescheveningen@gmail.com 
Vermeldt wel duidelijk uw naam en achternaam. Als u voor meerderen wilt inschrijven, geef dan ook hun volledige namen door. We zullen u bijtijds informeren over de voortgang en of het ook verantwoord is dit door te zetten. Dit alles is onder voorwaarde van de dan geldende regels. Noteer de nieuwe datum voor deze mooie excursie in uw agenda: zaterdag 14 mei.
Namens het organiserend comité, Berend, Ko en Bram
terug