zondag 25 september 2022 om 09.30 uur

Eredienst (Startzondag)
Voorganger(s): ds. A. L. Verduijn

startzondag + afscheid kinderen Solidkids + na afloop koffiedrinken.
orde van dienst

terug