Mededeling van de kerkenraad Mededeling van de kerkenraad

In de brief van de Classis wordt hier nog aan toegevoegd:

Met name het aantal van 100 mensen zal niet altijd gelden voor veel van onze kleine gemeenten maar de kwetsbaarheid van mensen die komen, is wel reden voor aandacht en we zitten in de kerk regelmatig dicht bij elkaar.

De leden van onze kerk vallen voor een erg groot deel binnen de oudere en daarmee meest kwetsbare groep in het kader van de geldende corona-pandemie. Niet alleen bezoeken voor een groot deel de ouderen onze kerkdiensten, maar zij zijn ook veelal actief binnen andere kerkelijke activiteiten.

Vandaar dat wij hebben besloten met onmiddellijke ingang, in ieder geval tot en met 31 maart a.s., maar wellicht voor een nog langere tijd, alle kerkdiensten en alle overige kerke-lijke activiteiten waarbij mensen bij elkaar komen binnen onze kerk stil te leggen.

Dit heeft ook gevolgen voor het bezoekwerk. Immers we willen onderlinge fysieke contacten zoveel mogelijk voorkomen. Het werk van onze contactpersonen zal dan ook zoveel mogelijk via de telefoon plaatsvinden. Alleen in het geval van ‘noodpastoraat’ zal nog daadwerkelijk bezocht worden.

We hopen dat dit alles bij zal dragen aan de bestrijding van dit virus.

Uiteraard hopen en bidden wij ook dat dit soort verregaande maatregelen effect hebben en dat, door dit effect, deze maatregelen ook weer spoedig opgeheven kunnen worden. Wij rekenen op uw begrip en medewerking.

Ook alle activiteiten binnen de Hervormde Gemeente in Sellingen worden deze periode stil-gelegd.

We vragen u dit binnen uw kringen zoveel mogelijk bekend te maken zodat we in korte tijd veel mensen kunnen bereiken.

Gods zegen voor jullie allemaal,

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Sellingen.

terug