Meer over ons… Meer over ons…

Pastorale ondersteuning

Ds. Meijer is voor onze gemeente voor anderhalve dag beschikbaar als pastor. In zijn  werk wordt hij ondersteund door een vijftal ambtsdragers, die met hem de pastorale contacten met de gemeenteleden onderhouden.


Kerkdiensten

Kerkdiensten zijn iedere zondag om 9.30 uur. Tenzij anders vermeld op deze website of op deur van de kerk.
Ons gebouw
U kunt onze kerk vinden aan de Dorpsstraat 11, 9551 AB Sellingen. Naast de kerk ligt ons ontmoetingscentrum De Hoeksteen.


Stiltecentrum

Wij willen, zoals gezegd, een toegankelijke kerk zijn. Dat doen wij o.a. ook door middel van het twee maal in de week geopende Stiltecentrum. U kunt daar rust en stilte vinden, misschien mediteren, een kaarsje aansteken. Er is ook altijd een vrijwilliger aanwezig waarmee u een gesprek kunt voeren. Openingstijden: dinsdag- en vrijdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur. 

Maaltijd-buffet ten behoeve van het diaconaal project Moldavië

Vier maal per jaar organiseren wij in de kerkzaal een maaltijd-buffet (meestal voor ongeveer 80 - 100 mensen), waarvan de opbrengst bestemd is voor een goed doel. Dit doel is al enige jaren het project Hart voor Moldavië. Eenzame, arme ouderen, maar ook jongeren krijgen ondersteuning bij hun zeer zware leven: vaak nauwelijks geld om rond te komen; geen verwarming, geen sociale contacten, zeer povere medische ondersteuning.
Iedereen in Sellingen is van harte welkom bij deze maaltijden. 
Kosten zijn € 7,50 voor een volwassene en € 5,00 voor kinderen.
Vrijwilligers zijn kok, ook daar kunt u zich voor opgeven.

Koffieochtenden

Elke eerste donderdagmorgen van de maand is er vanaf 10.00 uur gezellig koffiedrinken in "De Hoeksteen". Iedereen, jong en oud, je buurman/-vrouw, buren en andere belangstellenden zijn van harte welkom om hier elkaar in een informele sfeer te ontmoeten. Voor vervoer bel Henny de Haan 322055 of Marchien Smith 322782. Kosten: vrije gift.
terug