Concept beleidsplan Protestantse Gemeente te Sellingen Concept beleidsplan Protestantse Gemeente te Sellingen

In ‘Verbonden met de kerk’ nr. 10 van 10 juli jl. schreven we dat het de bedoeling is dat het beleidsplan met de afzonderlijke gemeenten zal worden besproken. Het concept van het beleidsplan is inmiddels klaar om met de gemeenten te bespreken. Dit zullen we, in verband met de corona-pandemie, zo nodig in twee kleinere groepen doen. U kunt het hier downloaden.

Het is dus de bedoeling dat beide kerken dit document afzonderlijk met de gemeente zullen bespreken. Deze besprekingen zullen voor onze eigen gemeente plaatsvinden in de kerkzaal. In verband met de corona-beperkingen mogen we slechts een beperkt aantal mensen tegelijkertijd toelaten. Afhankelijk van het aantal mensen dat aan de bespreking mee wil doen, zullen we één of twee gemeenteavonden beleggen. Hiervoor zijn 7 en zo nodig 8 september a.s. gereserveerd. Om te voorkomen dat de groep te groot wordt (corona!) zal men zich voor deze bespreking moeten aanmelden.

Aanmelden gemeenteavond

In verband met de corona-pandemie moeten we weten hoeveel mensen de gemeenteavond over de bespreking van bovenvermelde stukken willen bezoeken. In principe gaan wij uit van één avond, nl. maandagavond 7 september a.s. Alleen als de groep écht te groot wordt zullen we ook op dinsdagavond 8 september bij elkaar komen. U zult zich dus wel even moeten opgeven!

Graag ontvangen wij uw aanmelding via email (scribagks@gmail.com. Als u geen email hebt of als u dit lastig vindt, dan kunt u zich ook telefonisch opgeven bij Henny de Haan (tel. 0599-322055) of bij Henk Blaauw (tel. 0624990582). U geeft zich dus op voor de maandagavond. Wij verzoeken u ook even aan te geven of u, voor het geval de groep te groot wordt, evt. ook op de dinsdagavond 8 september kunt.

terug